Ученичка задруга "Заједно"

Из љубави ученика и наставника према лепим стварима,2011. године, настала је ученичка задруга „Заједно“ у оквиру ОСШ“9.МАЈ“.
За кратко време време чланови задруге постају и остали ученици ,њихови родитељи и наставници.
Делатност ученичке задруге део је васпитно-образовног рада која омогућава развијање позитивног става према раду и стваралаштву, формирање радних навика, сарадњу и међусобно помагање, развија солидарност, социјализацију и доприноси развоју школе.
Задруга обављa производну, продајну и услужну делатност.
Активности се одвијају у шест радних секција.
*Текстилна секција
* Пекарско-посластичарска
* Браварско-столарска секција
*Практични рад
*Рециклажа секундарне сировине
*Пољопривредна секција
Средства стечена радом наше задруге користимо за проширење раде задруге, унапређење образовно- васпитног рада школе, излете и екскурзије ученика.
Задругари узимају учешће у друштвено корисном и хуманитарном раду.
Ученичка задруга „Заједно“ је члан Савеза Ученичких задруга Србије.
2015. године били смо домаћини Републичке смотре Ученичких задруга Србије.
2019. године, на позив министарства презентовали смо свој рад на промоцији Националног моделадуалног и предузетничког образовања и на Сајму образовања у Новом Саду.
Као потврду за дугогодишње залагање, труд, ангажованост и добру организацију, похвалићемо се да се наша задруга нашла, међу три задруге у Србији, као пример добре праксе у Водичу за ученичке задруге које је издало министарство.
Ученичка задруга је отворена за сарадњу, уколико сте заинтересовани да нам се придружите, да сарађујемо или само да видите како ми то радимо можете нас посетити лично у просторијама школе …Радо ћемо вам показати наше задружне секције, предмете које израђујемо и услуге које пружамо .