Развојно предшколске групе

Развојно предшколских група има четири, од чега се у три групе реализује припремни предшколски програм, а једна група је млађа развојна предшколска група у којој бораве деца узраста од 3 до 5 година. Све четири групе обухваћене су целодневним боравком.
Сва деца су обухваћена индивидуално васпитно образовним плановима.
Простор у ком деца бораве је прилагођен потребама деце. Опремљен је разним дидактичким материјалима и потребним техичким уређајима, а првенствено је безбедан и функционалан.
Свакодневно се ради на остваривању боље социјалне интеграције и социјализације, на подстицању развоја дечијих способности, задовољства изражавања потреба и остваривању добре сарадње са родитељима.
Са сваким дететом ради се индивидуално како би се максимално искористили сви њихови потенцијали.
Свему томе доприносе и часови индивидуалне наставе , вежбе са логопедом, реедукатором психомоторике, наставником корективне гимнастике и то у посебним кабинетима или у сензорној соби. Учествујемо у разним слободним активностима и школским манифестацијама.
Деца одлазе на базен, славимо рођендане у дечијим играоницама, боравимо на свежем ваздуху и бавимо се спортом.
Влада пријатна и топла атмосфера, простор је испуњен игром, песмом и смехом

Логопед

Предшколско