Средња школа

Наша школа половином седамдесетих година прошлог века почиње да се бави и стручним оспособљавањем ученика.
У оквиру средње школе данас се ученици образују и усмеравају у четири подручја рада:

⦁ Машинство и обрада метал

⦁ Текстилсво и кожарство

⦁ Трговина, туризам и угоститељсво

⦁ Пољопривреда, производња и прерада хране

Теоријска настава за све образовне профиле се изводи у школи и то у две смене, а практична настава у школским радионицама и у отвореној привреди у Зрењанину.
Са ученицима средње школе раде њихови професори, као и наставници индивидуалне наставе, реедукатор психомоторике, наставник социјалних вештина и психолог.
Ученици су редовни на такмичењима у оквиру подручја рада у којим се образују. Сваке године имамо прилику да се поносимо резултатима које наши средњошколци постижу на републичким такмичењима.
Исто тако запажене резултате ученици постижу и у спорту.
Можемо да се похвалимо да је већина наших средњошколаца укључена у активности Ученичке задруге бавећи се израдом производа, пружањем услуга за потребе школе, сакупљањем секундарних сировина, одласком на продајне изложбе и манифестације где пласирају своје производе. На овај начин укључујемо ученике у ужу и ширу друштвену заједницу. Ове практичне, животне ситуације ће им помоћи у даљем животу, јер их уче стицању самосталности и одговорности према раду и себи.
Ученици кроз учешће у Ученичкој задрузи доприносе развоју школе, као пример добре праксе.

U оквиру наше школе налази се и машинска радионица. Опремљена је свим потребним материјалима, машинама и алатима како би се у потпуности могла одвијати практична настава за образовне профиле бравар и аутолимар. У току трогодишњег образовања ученици су у прилици да од основних вештина везаних за обраду метала савладају захтевније и комплексније методе, које ће им користити у реалном радном окружењу.
Уз ученике ће све време бити и наставници и помоћни наставници, који имају задатак да их воде кроз овај нови, али занимљиви пут стицања и примене конкретних знања.

Добро дошли у нашу кројачку радионицу.
Овде се реализује пракса за смерове: конфекцијски шивач, шивач текстила, шивач обуће
Кројачка радионица располаже индустријским машинама и обичним шиваћим машинама. У склопу радионице налази се и приручни магацин са основним и помоћним материјалом као и алатом за рад. Осим тога, посебан део намењен је ученицима за одлагање њихових радова.
У радионици се врше фазе рада од кројења, преко шивења до дораде, односно пеглања.
Своје производе ученици укључени у Ученичу задругу излажу на продајним изложбама и у холу наше школе.