Основна школа

Нижи разреди
Виши разреди
DSC_9584
Целодневна настава

Дислоцирана одељења

Дуги низ година ОСШ „9.МАЈ“ се труди да обухвати ученике са сметњама у развоју на територији целе општине.
Тако данас имамо дислоцирана одељења у два насељена места зрењанинске општине – у Меленцима и Стајићеву. Такође, једно издвојено одељење се налази у Зрењанину, у објекту Алтернативе.
У издвојеним одељењима се настава одвија у оба циклуса основног образовања.
У издвојеним одељењима постоје адекватни услови: одговарајући простор, наставна средства која обезбеђује наша школа, као и остали наставни материјал који ученици и наставници користе у свом раду. Са ученицима раде дефектолози, професори разредне наставе и наставници предметне наставе.
Настава се одвија у ведрој, пријатној атмосфери, где се посебна пажња посвећује индивидуалним могућностима сваког детета.
У оквиру редовне наставе, слободних активности, ученици уче, развијају своје способности, играју се у учионици, излазе у шетњу са својим наставницима и уживају на оближњим игралиштима. Ученици и наставници су направили у учионици Научни кутак, у оквиру секција глуме, ликовно се изражавају, баве се спортом, певају…
Сваки ученик има свој индивидуални образовни план, који је прилагођен његовим способностима. Наставници прате и подстичу напредак сваког ученика.
Ученици кад заврше основно образовање, постају ученици наше средње школе, где на њиховом остручавању и оспособљавању за рад и живот уопште, раде професори средње школе.

Продужени боравак

Продужени боравак је облик оорганизованог рада са ученицима нижих и виших разреда основне школе и представља могућност да деца поред редовне наставе проведу у школи још један део дана.
Ученици имају могућност да проводе време у продуженом боравку пре или после наставе и на тај начин квалитетно проведу време док су им родитељи на послу. Овај облик рада је погодан посебно за ученике који имају тешкоће у учењу и социјализацији.
Рад у продуженом боравку се одвија према Плану и програму који обухвата:
1.Самостални рад ученика – корепетиција градива кроз израду домаћих задатака, утврђивање и проширивање градива обрађеног на часовима редовне наставе. У оквиру овог времена ради се на понављању, увежбавању и утврђивању наставних садржаја из предмета Српски језик, Математика, Свет око нас/Природа и друштво.
2. Слободне активности – организоване су по данима у недељи. Понедељак – Физичке активности; уторак – Музичке активности; среда – Ликовне активности, четвртак – Радно техничке активности, петак – Радионица “Мала школа великих ствари”.
3. Слободно време – ученици проводе организовано у договору са наставницима или бирају активности према сопственом афинитету, као што су дечије игре, гледање дечијих емисија и цртаних филмова, практичан рад, радионице. У оквиру слободног времена у продуженом боравку са ученицима се организују и: шетње по парковима и дечијих игралишта које се налазе у близини школе, сарадња са културним и образовним институцијама нашег града, прославе рођендана, обележавање значајних датума и догађаја.