Основна школа

Виши разреди

Када отворите врата наше школе, улазите у један посебан свет. Свет у коме се ученицима, пре свега пружа пуно топлине, разумевања и подршке.

Сваком ученику се приступа индивидуално и стога свако има услове да оствари све своје потенцијале.

На вишим разредима настава је разредно- предметна и реализују је дефектолози и предметни наставници.

Мали број ученика у одељењу омогућава добру организацију рада и близак однос наставника са ученицима.

Наставници прилагођавају своје захтеве и задатке из својих предмета способностима ученика. Труде се да у раду користе пуно очигледних средстава и да омогуће ученицима да што више уче кроз лично ангажовање и искуство.

Свако одељење има своју учионицу која је опремљена наставним средствима, дидактичким материјалом, као и асистивном технологијом неопходном за рад са нашим ученицима. Настава информатике се одвија у информатичком кабинету. Свакодневно се реализују и часови индивидуалне наставе код реедукатора психомоторике, логопеда, наставника корективне гимнастике и наставника социјалних вештина и то у посебним, примерено опремљеним кабинетима или у сензорној соби. Имамо и одељење у коме се настава реализује на мађарском језику. Ученици тог одељења имају могућност да стичу знања на свом матерњем језику, али исто тако су лепо интегрисани у све активности и дружења у нашој школи. Сви на вишим разредима учествујемо у многобројним слободним активностима и разним спортским и културним манифестацијама на нивоу школе. Када почну пробе Инклузивног хора, у коме певају раме уз раме наставници и ученици, ходницима се разлеже весела песма.

На радионицама Вршњачког тима се ученици упознају, разговарају, решавају проблеме и друже се.
Близак однос наставника, ученика и стручних сарадника чини да је у школи атмосфера слична кућној. Функционишемо као једна велика породица, помажемо и бринемо једни о другима.
Таква атмосфера и близак однос, помажу ученицима у стицању знања, усвајању вештина и пружају им снагу и сигурност за даље кораке.
Тако ми учимо, дружимо се, понекад плачемо или се наљутимо, причамо, смејемо се, певамо, из дана у дан са пуно стрпљења, ентузијазма и са осмехом на лицу, јер не умемо другачије.

Сензорна соба

Реедукација